Derde congres voor leraren informatica en STEM

Thema: informaticawetenschappen en AI in de les

Bekijk hier het volledige programma-overzicht

Keuzeworkshops/-lezingen

  Sessie 1

 1. AI in de Klas: Van A tot Zwerfvuil [2de graad]
  Artificiële intelligentie is reeds enkele jaren aan een opmars bezig. Slimme algoritmes beïnvloeden steeds meer aspecten van ons leven. Het is dus geen ver-van-ons-bed-show meer, maar komt nu zelfs het klaslokaal binnen. In deze workshop krijg je een inleiding in de technologie en hoe je deze, via een uitgewerkt en modulair lesproject, kan inzetten in de klas. We focussen in deze workshop op beeldherkenning, afbeeldingsclassificatie en mengen daar zelfs een component Arduino, Python en HTML bij. Ideaal om theorie aan praktijk te koppelen!

  Robbe Wulgaert (AI in de Klas / Sint-Lievenscollege / Universiteit Antwerpen (CNO), Lesgever)
 2. Workshop Informaticawetenschappen: Ontdek het eTeacher platform [2de-3de graad]
  Ben jij ook nog op zoek naar cursusmateriaal voor informaticawetenschappen of ICT in de 2e en/of 3e graad van het secundair onderwijs? KU Leuven schiet je te hulp!

  Met de recent aangekondigde minimumdoelen informaticawetenschappen staan leerkrachten nog steeds voor de uitdaging om snel boeiende en vernieuwende methoden te vinden om deze doelen in hun lessen te integreren. Wij ontlasten deze leerkrachten door een webgebaseerd platform aan te bieden met kant-en-klare lespakketten, ontwikkeld door experten. Dit doen we door grondige automatische feedback te geven aan leerlingen; leermoeilijkheden te monitoren en te signaleren; en corrigerende maatregelen voor te stellen.

  Tijdens deze sessie bieden we een beknopte introductie van eTeacher, inclusief praktische informatie, zodat je hierna volledig zelf aan de slag kunnen met het platform en kan ontdekken wat het allemaal te bieden heeft. Aan het einde van de sessie nodigen we je dan graag uit om vragen te stellen!

  Hanne Verstraeten (KU Leuven, Wetenschappelijk medewerker)
 3. Van start met Dodona [2de-3de graad]
  Dodona (dodona.be) is een web app om te leren programmeren. Het leerplatform ondersteunt verschillende programmeertalen en wordt gratis ter beschikking gesteld aan scholen. Ondertussen hebben al meer dan 70.000 leerlingen leren programmeren met Dodona. Er zijn ook al meer dan 17.000 programmeeroefeningen beschikbaar.

  Dodona onderscheidt zich door zijn automatische feedback op oplossingen voor programmeeroefeningen. Daardoor krijgen leerlingen ogenblikkelijke en constructieve feedback op hun ingediende oplossingen, waardoor ze zelfstandig hun programmeervaardigheden kunnen verbeteren. Deze continue stroom aan feedback helpt hen om hun fouten te begrijpen en te corrigeren, wat een dieper inzicht in programmeerconcepten bevordert.

  Deze workshop is gericht op lesgevers die nog geen of weinig ervaring hebben met Dodona. Je maakt kennis met de ontwikkelaars achter het leerplatform. Zij gebruiken het zelf ook om programmeerlessen te geven aan de UGent. Je leert een cursus met programmeeractiviteiten op te bouwen op maat van je leerlingen. Er wordt ook aandacht geschonken aan de mogelijkheden om toetsen en examens af te nemen.

  Peter Dawyndt, Bart Mesuere, Charlotte Van Petegem, Rien Maertens, Niko Strijbol, Jorg Van Renterghem (UGent, professor (PD, BM), doctoraal onderzoeker (CVP, RM, NS), softwareontwikkelaar (JVR))
 4. Algoritmische technieken - kenniselement uit de nieuwe specifieke eindtermen [3de graad]
  Bij de specifieke eindterm '07.01 Algoritmen en Programmeren' uit het wetenschapsdomein Informaticawetenschappen zijn de onderliggende kenniselementen wel erg summier geformuleerd. Waar je je wellicht wel iets kunnen voorstellen bij termen zoals 'gestructureerde programmeertaal' en 'algoritmen en datastructuren', is het misschien niet voor iedereen meteen duidelijk wat er met 'algoritmische technieken' wordt bedoeld.

  Deze voordracht, door één van de experten die mee deze minimumdoelen heeft opgesteld, geeft een kort overzicht van de meest gebruikelijke algoritmische technieken en illustreert aan de hand van concrete voorbeelden hoe die in de klas kunnen worden behandeld.

  De presentatie is in hoofdzaak gebaseerd op de inhoud van Module 3 van de nascholingen 'Algoritmen en Programmeren' die dit jaar aan Universiteit Gent werd ingericht. (Online) cursusnota's zullen ter beschikking staan.

  Kris Coolsaet (UGent, Prof. Lerarenopleiding informatica)
 5. Sessie 2

 6. Het Perceptron-algoritme en gradient descent: technieken aan de basis van de training van neurale netwerken. [2de-3de graad]
  Je maakt kennis met het allereerste neurale netwerk: het Perceptron. Je leert over de werking van het Perceptron-algoritme en je gaat er bovendien zelf mee aan de slag.
  Aansluitend wordt het verband gelegd met de techniek van gradient descent.
  Na deze sessie kan je het kant-en-klare lesmateriaal, bestaande uit unplugged en plugged materiaal, gebruiken in de klas, in het kader van het nieuwe minimumdoel over algoritmen en numerieke methodes.

  Natacha Gesquière (Dwengo vzw & UGent, STEM-coach)
 7. Algoritmen in actie: ontwerp je eigen cases! [3de graad]
  Stap in de wereld van algoritmen en ontdek hoe je boeiende cases en uitdagende probleemstellingen kunt ontwerpen. In deze interactieve workshop verkennen we eerst samen een paar concrete voorbeelden die leiden tot programma’s met specifieke algoritmes. Als deelnemer word je daarna uitgedaagd om creatief te denken en samen in deelgroep te werken aan het ontwikkelen van nieuwe cases binnen diverse thema's: algoritmische technieken, gebruik van datastructuren, numerieke methoden, externe gegevens …
  We sluiten de sessie af met een korte presentatie van de ontwikkelde cases. Ga naar huis met waardevol leermateriaal en frisse ideeën om je lespraktijk te verrijken en te differentiëren. Schrijf je in en laat je inspireren door de kracht van algoritmen!

  Greet Vanderbiesen (Katholiek Onderwijs Vlaanderen, Pedagogisch begeleider - Coördinatie ICT en Informaticawetenschappen)
 8. Zelf programmeeroefeningen ontwerpen voor Dodona [2de-3de graad]
  Geef je zelf voor je programmeerlessen? Gebruik je daarvoor al Dodona (dodona.be)? Wil je zelf programmeeroefeningen ontwerpen? Maar hoe bedenk je een goede programmeeroefening? Welke kennis en vaardigheden wil je versterken? Hoe zorg je ervoor dat leerlingen automatisch feedback krijgen op hun ingediende oplossingen?

  In deze workshop maak je kennis met de ontwikkelaars achter Dodona. Zij geven zelf programmeerlessen aan UGent en delen graag hun ervaringen bij het opstellen van oefeningen. We leren je werken met TESTed om programmeeroefeningen te ontwerpen die automatische feedback ondersteunen los van de programmeertaal van de ingediende oplossingen. Met TESTed heeft team Dodona immer het proces om zelf oefeningen op te stellen heel eenvoudig gemaakt.

  Bedenk gerust op voorhand al een eigen oefening. Dan zorgen we er stap voor stap voor dat je die op het einde van de workshop al gepubliceerd hebt in Dodona.

  Peter Dawyndt, Bart Mesuere, Charlotte Van Petegem, Rien Maertens, Niko Strijbol, Jorg Van Renterghem (UGent, professor (PD, BM), doctoraal onderzoeker (CVP, RM, NS), softwareontwikkelaar (JVR))
 9. Aan de slag met Python en relationele databanken [3de graad, Leerkrachten STEM en IT]
  Relationele databanken zijn, ruim 40 jaar nog hun introductie, nog steeds veruit de belangrijkste opslagmethode voor gestructureerde gegevens. Deze gegevens dienen niet alleen voor de ondersteuning van de dagelijkse operaties van een organisatie, maar worden ook gebruikt voor geavanceerde rapporteringen en analyses.

  Na een korte introductie in relationele databanken en de SQL-taal, ga je in deze workshop zelf aan de slag om vanuit Python een relationele databank aan te spreken. Verschillende gangbare technieken, telkens met hun voor- en nadelen, komen aan bod. Speciale aandacht gaat hierbij naar de onderhoudbaarheid van software en het omgaan met realistische datavolumes.

  Je brengt je eigen laptop (Windows of Mac) mee. Enkele weken vóór het congres ontvang je richtlijnen voor het installeren van de nodige, gratis software.

  Johan Decorte (Hogeschool Gent, Docent)
 10. Sessie 3

 11. Ontgrendel het potentieel van ChatGPT voor onderwijs [1ste-2de-3de graad]
  Het gebruik van AI heeft impact op ons allen, en ook op ons onderwijs. Het gaat snel, wangebruik is niet uitgesloten, maar met de nodige kennis kan het voor iedereen verrijkend zijn. Daarom wil deze workshop je inspireren met een veelzijdige mix van gerichte toepassingen, ondersteund met praktische voorbeelden, zodat je meteen aan de slag kan met het integreren van wat jij nuttig vindt voor jouw lesgeven. We gebruiken een breed inzetbaar model om ChatGPT doelgerichte en gepersonaliseerde output te laten genereren, helemaal afgestemd op je wensen en noden. Zo wordt ChatGPT een 24/7 beschikbare assistent die je ondersteunt om lesmateriaal te verrijken, lessen te differentiëren, toetsen te maken en te evalueren en feedback te geven. Met Customized ChatGPT maken we AI nog meer gepersonaliseerd. De verworven inzichten kan je ook gebruiken om je studenten kritisch en efficiënt met ChatGPT te leren werken, binnen de grenzen die je zelf aangeeft.

  Lut De Jaegher (Arteveldehogeschool, Senior onderzoeker en docent)
 12. Van Python Data naar Diagram: Pyplot Workshop voor Beginners [2de-3de graad]
  Hebben je leerlingen al een basiskennis Python? Ben je op zoek naar een manier om deze leerstof praktisch toe te passen? Met Pyplot kan je je Python data visualiseren in grafieken (lijn, staaf, cirkel, scatter) en zo vakoverschrijdend werken met de vakken wiskunde en/of fysica. In deze sessie leer je de verschillende soorten grafieken maken en implementeren, hoe je je data kan voorbereiden en hoe je de plots kan aanpassen (titel, assen, legenda etc)

  Alex Bervoets (GO! Atheneum De Ring Leuven & UCLL Leuven, Leerkracht / Docent)
 13. Webscrapen met Python: Techniek en Ethiek [2de-3de graad]
  In deze workshop maak je kennis met webscrapen met Python, waarbij je leert hoe je data van het web haalt en deze inzet voor creatieve of analytische doeleinden. Je begint met de basis: het verzamelen van data met behulp van Pythons libraries. Daarna ontdek je hoe je deze data kunt omzetten in interessante visualisaties of hoe je afbeeldingen downloadt voor projecten met beeldherkenning.

  We raken ook kort de juridische kanten van webscrapen aan, om je methoden zowel effectief als ethisch verantwoord te houden.

  Na deze workshop heb je, door de praktische oefeningen en toepasbare kennis, alles in handen om zelf aan de slag te gaan met leuke data-projecten!

  Elke Boonen (Thomas More - KULeuven, Docent & Opleidingscoördinator ADI - Praktijklector EduMa Informatica)
 14. Numerieke methodes - kenniselement uit de nieuwe specifieke eindtermen [3de graad]
  Bij de specifieke eindterm '07.01 Algoritmen en Programmeren' uit het wetenschapsdomein Informaticawetenschappen zijn de onderliggende kenniselementen wel erg summier geformuleerd. Waar je je wellicht wel iets kunnen voorstellen bij termen zoals 'gestructureerde programmeertaal' en 'algoritmen en datastructuren', is het misschien niet voor iedereen meteen duidelijk wat er met 'numerieke methodes' wordt bedoeld.

  Deze voordracht, door één van de experten die mee deze minimumdoelen heeft opgesteld, geeft een kort overzicht van een aantal numerieke methodes die geschikt zijn voor een wiskunderichting uit de derde graad. Dit wordt geïllustreerd aan de hand van concrete voorbeelden die je in de klas kan gebruiken.

  De presentatie is in hoofdzaak gebaseerd op de inhoud van Module 2 van de nascholingen 'Algoritmen en Programmeren' die dit jaar aan Universiteit Gent werd ingericht. (Online) cursusnota's zullen ter beschikking staan.

  Kris Coolsaet (UGent, Prof. Lerarenopleiding informatica)

Inschrijven

Derde congres voor leraren informatica en STEM