Nascholing UHasselt: algoritmen, computationeel denken & programmeren - start 4 oktober!