Leerkrachten wetenschappen, wiskunde, informatica, fysica, biologie en chemie en de TA's en TAC's richten samen een overlegplatform voor STEM-leraren op!