Wie zijn we

Vakvereniging voor leerkrachten informatica over de verschillende onderwijsnetten heen.

2LinK² werd opgericht op 11 november 2014 door Annick Van Daele, Davy Croonen, Eric Schollaert en Tom Adriaens.

Wat doen we

 • Opvolgen van ontwikkelingen en evoluties in de informatica.
 • Ondersteunen van leerkrachten.
 • Communicatie met leerkrachten.
 • Het vak informatica een nieuwe invulling geven.
 • Samen met onze leden projecten rond informaticawetenschappen uitwerken en links naar lesmateriaal verzamelen.
 • Delen van ideeën, uitwerking van een onderwerp uit het leerplan, een project, vragen ivm uitwerking van een les (binnenkort op ons forum).
 • Een contactforum bieden om met collega's in contact te komen en samen te werken aan één onderwerp.
 • Presenteren van eindresultaten van projecten op ons jaarlijks congres.

Doelstellingen voor het onderwijs

 • Verdediging en uitbreiding van het onderwijs in de informaticawetenschappen.
 • Ijveren voor een vernieuwde invulling van het vak.
 • Leerlingen uitdagen en stimuleren tot algoritmisch, computationeel denken.

Doelstellingen voor leraren

2LinK² wil leraren informaticawetenschappen:

 • stimuleren en enthousiasmeren door ondersteuning en networking;
 • informeren over nieuwe ontwikkelingen en manieren om probleemoplossend te denken;
 • informeren over de vernieuwingen in omringende landen;
 • aanzetten hun onderwijskundige vorming te verruimen door nascholingen, stages en een jaarlijks congres;
 • stimuleren lesmateriaal uit te wisselen en samen met 2LinK²-leden projecten uit te werken.

Doelstellingen op lange termijn

 • Inspraak voor leraren bij programmawijzigingen.
 • Contacten bevorderen tussen leraren, pedagogische diensten, Vlaams ministerie van onderwijs en vorming, lerarenopleidingen, … .
 • Contacten bevorderen met bedrijven mbt projecten en bedrijfsstages voor leraren.

Wij willen onze stem laten horen in het onderwijsdebat en samen opkomen voor de toekomst van ons vak!

Partners

I22N Universiteit Hasselt

Waar komt onze naam vandaan?

2L:Leerkrachten Leren, in:Informatica, K²: doelstelling hoger en verder te reiken
Kennis verdelen en kanaliseren Centraliseren Partners
Vakvereniging voor leerkrachten informatica over de verschillende onderwijsnetten heen.