Nieuws

Workshops minimumdoelen Informaticawetenschappen UHasselt-UGent-KU Leuven

Vanaf dit schooljaar gaan de nieuwe mimimumdoelen voor de derde graad in het secundair onderwijs in.
In dit kader komt er in heel wat richtingen een vak Informaticawetenschappen bij. De inhoud ervan sluit aan bij het minimumdoel Algorimen en programmeren uit de Specifieke eindtermen Informaticawetenscchappen.

De Vlaamse universiteiten KU Leuven, UGent en UHasselt willen hierbij graag ondersteuning bieden en zullen in de loop van dit schooljaar een reeks workshops voorzien.

De (voorlopige) programma's vind je terug op de website van Progra-MEER.

Het gaat in het bijzonder over:

De verschillende webpagina's zullen in de loop van de volgende weken nog geactualiseerd worden. 
Belangrijke updates hiervan zullen ook op onze sociale media (Facebook, Instagram, LinkedIn) gepubliceerd worden.


 

Workshops minimumdoelen Informaticawetenschappen UHasselt-UGent-KU Leuven