Nieuws

Handboek: Leren programmeren, een objectgeoriënteerde aanpak - Java in BlueJ

 

In dit boek worden de bouwstenen van het programmeren in het algemeen en het objectgeoriënteerd programmeren in het bijzonder aangereikt op maat van leerlingen uit de derde graad van het secundair onderwijs. Er wordt gebruik gemaakt van de educatieve programmeeromgeving BlueJ om de programmeertaal Java aan te leren. De controlestructuren, zoals selectie en iteratie, komen pas aan bod wanneer dit nodig is en staan niet los van het objectgeoriënteerd programmeren.

In dit handboek vind je naast theoretische achtergrond ook heel veel demo-materiaal. Bovendien volgt na elk bouwsteentje steeds een basisoefening en zijn alle hoofdstukken voorzien van een uitgebreide verzameling herhalingsoefeningen.
Leren programmeren is een aanrader voor elke leerling die zich wil voorbereiden op het eerste jaar van een richting informaticawetenschappen in het hoger onderwijs.

 

Bestellen kan via de website van ACCO.

Handboek: Leren programmeren, een objectgeoriënteerde aanpak - Java in BlueJ