Nieuws

Save the date! - Internationale Bebras-wedstrijd - week van 12 november 2018

Het belang van computationeel denken (één van de 21st century skills) komt sterk naar voor in de nieuwe eindtermen van de eerste graad.

De Bebraswedstrijd peilt naar de competenties van een goede (toekomstige) informaticus (o.a. computationeel denken) zonder heel veel informaticavoorkennis te verwachten van de deelnemende leerlingen. De leerlingen krijgen leuke puzzels voorgeschoteld en moeten zelf door gestructureerd probleemoplossend te denken het probleem oplossen. De meeste opgaven zijn meerkeuzevragen. 

De wedstrijd is online en de leerkracht moet die zelf op de school inrichten. Dit vraagt maar een klein beetje voorbereiding: moment vastleggen, reclame maken, zorgen voor een computerlokaal, leerlingen op voorhand registreren met een Excel-bestand, wedstrijd openen, wedstrijd terug sluiten, ... 
Voor dit alles is een webapplicatie voorzien.

De wedstrijd zelf duurt 45 minuten. Er zijn vier niveaus: lager onderwijs, 1e graad, 2e graad en 3e graad. 
Je mag zelf kiezen wanneer je de wedstrijd laat doorgaan, zolang je dit maar doet in de officiële wedstrijdperiode. Je kan de wedstrijd ook meerdere keren organiseren voor verschillende groepen leerlingen.  Als je daarvoor ruimte hebt, kan je de wedstrijd ook gewoon tijdens de (informatica)les laten lopen.

Op de wedstrijdserver http://bebras.ugent.be kan je nu reeds (anoniem) een voorbeeldwedstrijd uitproberen. Dit geeft je een idee over wat je in november mag verwachten.

Registeren op de wedstrijdserver kan op twee manieren:
- Je laat je registreren door een collega die reeds geregistreerd is
- Je stuur een mail naar kris.coolsaet@ugent.be.
Je krijgt dan van het systeem een automatisch gegenereerde e-mail met verdere instructies.

Bijkomende informatie vind je ook op http://www.bebras.be/. En heb je nog verdere vragen, stuur dan gerust een e-mail naar kris.coolsaet@ugent.be

Save the date! - Internationale Bebras-wedstrijd - week van 12 november 2018