Nieuws

Leraar op bedrijfsstage? En gratis vervanging?

Wil je op bedrijfsstage, maar vindt je school moeilijk vervanging?

Het Departement Onderwijs en Vorming zorgt ervoor dat een ervaren organisatie tijdens je afwezigheid instaat voor activiteiten die een boost geven aan de ondernemingszin, creativiteit en ondernemerschap van je leerlingen.
De activiteiten sluiten aan bij de nieuwe eindtermen van de 1e graad en de vakoverschrijdende eindtermen van de 2de en 3de graad. Het kost je school niets. De activiteiten zijn geschikt voor alle studierichtingen en worden ingericht gedurende maximaal 5 werkdagen.

Bekijk de informatie.

Leraar op bedrijfsstage? En gratis vervanging?