Nieuws

AI op school: nascholingen KIKS - voorjaar 2020

Artificiële intelligentie (AI) komt volop aan bod in de media. Populaire thema’s zijn: chatbots, zelfrijdende auto’s, virtuele assistenten en het verlies aan jobs. AI-systemen dringen meer en meer onze wereld binnen.

AI Op School is een project dat ontstaan is uit de bekommernis dat leerlingen kunstmatige (KI) of artificiële intelligentie moeten kunnen begrijpen. AI op school ontwerpt lesmateriaal voor het secundair onderwijs rond AI dat gelinkt is aan de eindtermen.

In dit kader organiseren zij ook nascholingen: een initiatiesessie KIKS en een aantal intensieve nascholingen in verschillende provincies.

Wil je meer weten over AI op school  of het KIKS project? Wil je inschrijven voor de initiatiesessie of voor de tweedaagse opleiding? Meer informatie vind je op de website van AI op school en de bijhorende nascholingspagina.

AI op school: nascholingen KIKS - voorjaar 2020