Nieuws

Nascholing: Computationeel denken op het raakvlak tussen informatica en wiskunde.

Deze nascholing gaat online door op 2 halve dagen.

Elke halve dag worden twee nieuwe "problemen" aangesneden en uitgewerkt: technieken en methodes uit informatica en wiskunde werken daarbij samen.

Er wordt aandacht besteed aan de belangrijke elementen van Computationeel Denken (abstractie, veralgemening, decompositie, algoritmisch denken, evaluatie). De oplossing van het probleem is relatief eenvoudig, en vormt een aanknopingspunt voor verdere exploratie, m.a.w. we knopen er een stukje onderzoek aan vast.
In dat opzicht valt onze aanpak onder probleemgestuurd onderwijs. Dat alles is op maat van leerlingen in de tweede en/of derde graad van het secundair onderwijs, en met ruimte voor bijkomende, open opdrachten.

Dat alles hoopt de leerkrachten te inspireren hiermee in eigen klas te werken.

Wanneer?

  • donderdag 12 november: 9u tot 12u30 (met tussendoor een pauze)
  • donderdag 28 januari: 13u tot 16u30 (met tussendoor een pauze)

De beide sessies vormen één geheel. Je kan niet inschrijven voor één sessie apart.

Waar?

De sessies gaan online door (met ZOOM).

Meer informatie en inschrijven: https://people.cs.kuleuven.be/~bart.demoen/nascholingCD2020/

Nascholing: Computationeel denken op het raakvlak tussen informatica en wiskunde.