Nieuws

Leerkrachten wetenschappen, wiskunde, informatica, fysica, biologie en chemie en de TA's en TAC's richten samen een overlegplatform voor STEM-leraren op!

De invoering van de STEM-eindtermen brengt nieuwe noden met zich mee.

Vanuit die noden hebben verschillende stakeholders (leerkrachtenverenigingen van STEM-vakken, online community‘s, vereniging technisch-adviseurs & coördinatoren) elkaar opgezocht.

Om de wederzijdse dialoog en samenwerking tussen leerkrachten van de verschillende STEM-vakken te bevorderen en blijvend te faciliteren, ziet het nieuwe Overlegplatform STEM-leerkrachten het levenslicht. Tevens wil dit overlegplatform als aanspreekpunt en klankbord dienen voor alle aspecten gelinkt aan de nieuwe STEM-eindtermen.

Ook onze vereniging heeft zich bij dit initatief aangesloten.

Om internationaal gezien het vereiste niveau te halen, is het noodzakelijk dat enerzijds ieder individu STEM-vaardigheden bezit en dat er anderzijds STEM-specialisten opgeleid worden. Het onderwijs bereidt de jongeren van vandaag voor op de wereld van morgen. Om tegemoet te komen aan de huidige en toekomstige uitdagingen werden in de nieuwe set eindtermen, naast de digitale competenties (waaronder computationeel denken) ook STEM-eindtermen ingevoerd.

Het Overlegplatform STEM-leerkrachten wil leerkrachten ondersteunen en wil het voortouw nemen in het bruggen slaan tussen de verschillende STEM-disciplines. Het professionaliseren van STEM-leerkrachten staat hier hoog op de agenda.

Benieuwd naar het Overlegplatform STEM-leerkrachten? Verdere info kan u in het persbericht in bijlage vinden, of op de webpagina overlegplatformstemleerkrachten.be.

Leerkrachten wetenschappen, wiskunde, informatica, fysica, biologie en chemie en de TA's en TAC's richten samen een overlegplatform voor STEM-leraren op!