Nieuws

Project: Computationeel denken concreet in de klas

Computationeel kunnen denken is noodzakelijk om de digitale wereld te begrijpen. Vandaar de introductie van de nieuwe eindtermen computationeel denken en handelen in de eerste, tweede en derde graad.

Voor veel leerkrachten en lerarenopleiders is het herkennen en toepassen van de concepten van computationeel denken en handelen binnen hun domein niet eenvoudig. Nochtans gebruiken we computationeel denken vaak in ons dagdagelijkse leven. En het komt overvloedig, doch impliciet, aan bod in veel lessen.

Met dit project willen de organisatoren lerarenopleiders en leerkrachten secundair onderwijs aan de slag helpen via een flexibel, online leertraject in de vorm van een MOOC. Ze bieden concrete lesmaterialen aan, geïntegreerd in STEM-projecten, en inzichten om computationeel denken te vertalen naar de eigen studierichting-specifieke context.
Ze tonen aan hoe algoritmisch denken op een zinvolle manier en vanuit reële contexten in heel wat lessen kan worden geïntegreerd (zoals in praktische vakken in nijverheidsrichtingen en harde wetenschapsvakken, maar ook in talen en humane wetenschappen).

Dit project is een samenwerking tussen UGent, HOGENT, POV en Dwengo vzw en loopt over twee schooljaren.

Heb je interesse in dit project, surf dan zeker naar de website https://www.aiopschool.be/.  Je vindt er uitgewerkte projecten voor 1ste, 2de en 3de graad secundair onderwijs (met bijhorend lesmateriaal).
 

    

Project: Computationeel denken concreet in de klas