Lesmateriaal

Algoritmiek

Foutopsporende en verbeterende codes - 3de graad - wetenschappelijke richtingen

Wat is een controlebit en waarvoor dient hij? Controlegetallen: waar worden ze gebruikt? Wat zijn Hamming Codes?

Dit project werd uitgewerkt door Alain De Schinckel.

doelgroep: 3de graad - wetenschappelijke richtingen

duur: meerdere lessen

Cursusmateriaal (PDF, 1.7M)