Lesmateriaal

Physical computing

Coderen en Decoderen - Dwenguino - 1ste graad - lessenreeks

In deze uitgebreide cursus maken leerlingen kennis met de Dwenguino. Ze leren werken met binaire getallen en de ASCII-code.

Naast het fysisch aspect, bevat deze bundel eveneens een unplugged gedeelte en lossen de leerlingen ook een codeerprobleem op aan de hand van de programmeertaal Python.

Dit project werd uitgewerkt door leerkrachten van de Sint-Bavohumaniora Gent voor leerlingen 1ste graad binnen de lessen STEM.

doelgroep: 1ste graad

duur : meerdere lessen

Cursus (pdf, 3M)