Lesmateriaal

Congres 2019

Een Phenakistiscoop maken als STEAM-opdracht in het Kunstonderwijs [STEM]

In 1831 vond de Gentenaar Joseph Plateau de fenakistiscoop uit. Met het toestel kon op een roterende schijf bewegend beeld worden waargenomen. Het toestel lag aan de basis van de uitvinding van de cinematograaf.
In dit project wordt een moderne versie van het toestel gemaakt. Tijdens de lessen informatica wordt aangeleerd hoe hardware aan te sturen door programmatie in micropython van een microcontroller. In de vakken beeldende vorming en animatie ontwerpen de leerlingen animaties voor het toestel. Tijdens biologie wordt ingegaan op het fenomeen van de gezichts-traagheid of licht-nawerking waarop de werking van de fenakistiscoop is gebaseerd.

Dirk De Muynck (Secundair Kunstinstituut Gent)

Presentatie congres (PDF, 5.5M)