Lesmateriaal

Congres 2019

Bouw een datalogger met Arduino met behulp van een Google Classroom [STEM]

Google Classroom is een product uit "Google Suite for education". Hiermee kunnen leerlingen de aangeboden leerstof verwerken in de vorm van opdrachten en vragen. Google Classroom wordt daarnaast ook gebruikt om op te volgen hoe ver elke leerling staat met de verschillende opdrachten, de leerstof te evalueren en daarnaast ook te communiceren met elke leerling. Op deze manier kan elke leerling op eigen tempo door de leerstof werken.
In deze workshop is een Google Classroom uitgewerkt om met Arduino en enkele sensoren stap voor stap een datalogger te maken.
Als input voor de datalogger gebruiken we een temperatuursensor, een vochtigheidssensor, een lichtsensor en een real-time clock (RTC). Een lcd toont de huidige waarde van de sensoren en het tijdstip.
Elke sensor heeft een eigen library. Deze gaan we in de workshop stap voor stap installeren en op basis van een voorbeeld werken we naar een Arduino sketch die alle sensoren kan uitlezen, de data kan tonen op een I2C-LCD en de waarden van alle sensoren wegschrijft op een SD-kaart. Zo kan men de data (csv-bestand) van een periode evalueren door dit te verwerken in een spreadsheet.

In de presentatie (0,3M, PDF) vind je de credentials om toegang te krijgen tot de classroom over de Arduino-datalogger en de hyperlinks naar de instructiefilmpjes.

Daarnaast kan je ook een zip-bestand downloaden met de afbeeldingen uit de classroom (4M) en een zip-bestand met alle Arduino-sketches