Lesmateriaal

Congres 2019

KIKS: Kunstmatige Intelligentie, Klimaatverandering, Stomata [STEM]

Het KIKS-team ontwikkelt lesmateriaal rond artificiële intelligentie voor de derde graad secundair onderwijs. Leerlingen leren AI begrijpen, met mogelijkheden en beperkingen. Binnen de context van de klimaatverandering gaan leerlingen zélf met diepe neurale netwerken aan de slag om automatisch huidmondjes van planten te tellen.
Leerkrachten die met het STEM-project KIKS aan de slag gaan in de klas, behandelen ondertussen ook leerplandoelstellingen van bio, aardrijkskunde, wiskunde, statistiek en chemie. Computerwetenschappen en ethiek krijgen de verdiende aandacht. Natacha en David demonstreerden hoe je aan de slag kan gaan met dit materiaal.

Natacha Gesquière (Sint-Bavohumaniora Gent) en David Maquenne (KA Etterbeek)

 presentatie (5.2M, PDF)