Lesmateriaal

Physical computing

Aan de slag met Scratch en een Ollie-robot - 1ste graad - 3 lesuren

In deze bundel werken leerlingen in groepjes van 2 à 3 personen in Scratch en Tickle om uiteindelijk een robot aan te sturen.

Er zijn verschillende groepsopdrachten voorzien o.a.:

  • spelend algoritmische denken
  • redeneren met raadsels
  • physical computing m.b.v. Tickle

Het project werd uitgewerkt in de workshops van Progra-MEER door Tony Opsomer en collega's. 

doelgroep: 1ste graad

duur: 2 à 3 lesuren

Cursus en oefeningen (zip, 2M)